Szolgáltatási feltételek

Ezt az oldalt a eyeprofund üzemelteti. Az oldal egészén a "mi", "minket" és "miénk" kifejezések a eyeprofund-re utalnak, amely ezt a weboldalt, beleértve az ezen az oldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást az Ön, a felhasználó számára kínálja, feltéve, hogy Ön elfogadja az itt meghatározott valamennyi feltételt, feltételt, irányelvet és közleményt.

Azzal, hogy meglátogatja a weboldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, Ön részt vesz a "Szolgáltatásunkban", és elfogadja, hogy az alábbi feltételek ("Általános Szerződési Feltételek", "Feltételek"), beleértve azokat a további feltételeket és irányelveket, amelyekre itt hivatkozunk és/vagy amelyek hiperlinkkel elérhetőek, kötelező érvényűek. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve, korlátozás nélkül, a böngésző, eladó, vásárló, kereskedő és/vagy tartalomszolgáltató felhasználókat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt belépne a weboldalunkra, vagy használná azt. A webhely bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen megállapodás valamennyi feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, és nem veheti igénybe a szolgáltatásokat. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott új funkciók vagy eszközök szintén a Felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak. Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb változatát mindig ezen az oldalon tekintheti meg. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük a weboldalunkon történő frissítések és/vagy módosítások közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változásokért. A weboldal további használata vagy a weboldalhoz való hozzáférés a módosítások közzétételét követően a módosítások elfogadásának minősül.

Áruházunk a Shoplazza Inc. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eladjuk Önnek.

1. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A eyeprofund weboldalának meglátogatásával, a szolgáltatások vagy a eyeprofund számára létrehozott, gyűjtött, összeállított vagy továbbított információk megtekintésével, elérésével vagy egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek kötelező érvényűek. Ha nem kívánja, hogy a Szolgáltatási feltételek kössék Önt, akkor az egyetlen lehetősége, hogy nem látogatja, nem tekinti meg vagy más módon nem használja a eyeprofund szolgáltatásait. Ön megérti, elfogadja és tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a eyeprofund között, és hogy a eyeprofund használata a Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

2. SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a eyeprofund-nek jogában áll saját belátása szerint és az Ön értesítése nélkül módosítani, javítani vagy megszüntetni bármely szolgáltatását, még akkor is, ha ez azt eredményezheti, hogy Ön nem férhet hozzá a eyeprofund webhelyén található bármely információhoz. Ön továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a eyeprofund-nek jogában áll leányvállalatokon vagy kapcsolt vállalkozásokon keresztül szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

3. TULAJDONOSI JOGOK
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a eyeprofund weboldal tulajdonjogi és bizalmas információkat tartalmazhat, beleértve a szellemi tulajdonjogok és a nemzetközi szellemi tulajdonjogi szerződések által védett védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, formatervezési mintákat és szabadalmakat. A eyeprofund engedélyezi Önnek, hogy offline, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra megtekinthesse és egyetlen példányt készítsen a tartalom egyes részeiről. Tartalmunk nem adható el, nem sokszorosítható és nem terjeszthető írásbeli engedélyünk nélkül, amelyet saját belátásunk szerint megtagadhatunk. Minden harmadik fél védjegye, szolgáltatási védjegye és logója a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden egyéb, itt kifejezetten nem biztosított jog fenntartva.

4. BENYÚJTOTT TARTALOM
Amikor Ön tartalmat küld a eyeprofund-nek, egyúttal visszavonhatatlan, világméretű, jogdíjmentes engedélyt ad a eyeprofund-nek az Ön tartalmának közzétételére, megjelenítésére, módosítására, terjesztésére és szindikálására világszerte. Ön megerősíti és garantálja, hogy jogosult a fenti licenc eyeprofund részére történő megadására.

5. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK FELMONDÁSA
A Szolgáltatási feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg a eyeprofund bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül fel nem mondja azokat. Azokat a feltételeket, amelyek természetüknél fogva örökre szólnak, nem érinti a felmondás.

6. A GARANCIÁKRÓL VALÓ LEMONDÁS
Ön megérti és elfogadja, hogy a eyeprofund weboldal használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik, és hogy szolgáltatásainkat "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" nyújtjuk. A eyeprofund nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, jóváhagyást vagy képviseletet a eyeprofund weboldal működésével, az információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy a eyeprofund termékekkel kapcsolatban. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint azt, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata megszakítás- vagy hibamentes lesz, vagy hogy a szolgáltatás hibái kijavításra kerülnek.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a eyeprofund vagy bármelyik leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy példamutató kárért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a nyereségkiesésből, az üzletmenet megszakításából, a hírnév vagy a jó hírnév elvesztéséből, a programok vagy információk elvesztéséből, vagy más immateriális veszteségekből eredő károkat, amelyek a szolgáltatás vagy az információk használatából vagy használatának lehetetlenségéből, vagy az ilyen szolgáltatás vagy az információkhoz való hozzáférés tartós vagy átmeneti megszűnéséből, vagy bármely tartalom vagy információ törléséből vagy sérüléséből, vagy bármely tartalom vagy információ tárolásának elmulasztásából erednek. A fenti korlátozás attól függetlenül érvényes, hogy a eyeprofund-t tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről, vagy nem kellett volna tudnia róla. Azokban a joghatóságokban, ahol a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárása vagy korlátozása nem megengedett, a Phonebibi felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

8. KÜLSŐ TARTALOM
A eyeprofund tartalmazhat hiperlinkeket harmadik fél tartalmára, hirdetésekre vagy weboldalakra. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a eyeprofund nem felelős és nem támogatja az ilyen forrásokból vagy weboldalakról elérhető hirdetéseket, termékeket vagy forrásokat.


9. JOGHATÓSÁG
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy aláveti magát a kizárólag a eyeprofund által létrehozott ország, állam, tartomány vagy terület bíróságainak személyes és kizárólagos joghatóságának a eyeprofund webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogi kérdés rendezésére. Ha az illetékes bíróság a megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek találja, akkor az adott rendelkezést leválasztják a szolgáltatási feltételekről, és a feltételek többi része továbbra is teljes mértékben érvényben marad.

10. TELJES MEGÁLLAPODÁS
Ön megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a eyeprofund között. Önre további feltételek vonatkozhatnak, amikor más szolgáltatásokat, kapcsolt szolgáltatásokat vagy harmadik féltől származó tartalmakat vagy anyagokat használ, vásárol vagy azokhoz hozzáfér.

11. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A eyeprofund fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatási feltételeket időről időre saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Szolgáltatási feltételek módosításai a eyeprofund weboldalon való közzétételük időpontjától lépnek hatályba, és a eyeprofund weboldal további használata az ilyen módosításokat követően azt jelenti, hogy Ön elfogadja az új feltételeket.